MİSYONUMUZ

Oyunder Yönetim Kurulu, 2014
Oyunder Yönetim Kurulu, 2014

OYUNDER Türkiye’nin oyun endüstrisini temsil eden ve kar amacı gütmeyen Dernek statüsünde bir birliktir. Üyeleri arasında bağımsız oyun geliştiricileri, yapım ve yayıncıları, tasarımcılar, grafik sanatları uzmanları, animasyon uzmanları, müzisyenler, ses teknisyenleri, alt yükleniciler, sektöre hizmet sağlayan mali uzmanlar, hukukçular, amatör ve profesyonel sektör temsilcileri, teknoloji işletmeleri, öğrenciler ve akademisyenler bulunmaktadır.

Oyundertagcloud2OYUNDER‘in vizyonu Türkiye oyun sektörünü bu alanda dünya üzerinde en iyi yerel koşullara ve en güçlü ekosisteme sahip piyasa haline getirmektir. Bu amaçla yurt için ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yürütecek olan OYUNDER sektörün önünü açacak hukuksal düzenlemelerin oluşturulması için araştırma çalışmaları ve piyasa analizleri gerçekleştirecek ve bunların sonuçlarını yapıcı öneriler haline getirerek hükümet ve yerel makamlar nezdinde paylaşacak ve kanaat önderliği yapacaktır.

Bu doğrultuda OYUNDER basın ile aktif ilişkiler yürüten Ulusal ve Uluslararası Medya, Radyo, Online kanallar ve TV kanalları ile yakın etkileşim içinde olan gelişmiş bir Pazarlama ve Halkla İlişkiler yönetimine sahip olmayı hedeflemiştir. OYUNDER gücünü amacına ulaşmak yolunda faaliyetler yürütmek, üyelerini temsil etmek, onlar için daha iyi çalışma koşulları ve yasal haklar sağlayabilmek için kullanacaktır.

OYUNDER Türkiye’de oyun endüstrisinin sesidir.