DİĞER HABERLER

Dijital oyun dünyası ve yeni toplumsallaşma biçimleri (Mutlu Binark)

Dijital oyun dünyası ve yeni toplumsallaşma biçimleri (Mutlu Binark)

Dijital oyuncuyu ve oyun türlerini tek tipleştirerek kavrayan, oyun dünyasında geçirilen zamanı bağımlılık olarak gören ve toplumsal yalıtılma olarak etiketleyen ülkemizdeki hâkim bakış açısı, dijital oyun dünyası dolayımıyla gerçekleşen toplumsallaşma biçimlerini ve yeni toplumsal eko-sistemi anlamanın çok uzağındadır.

Günümüzde çeşitli yeni medya ortamlarıyla örülü yeni bir toplumsal eko-sistem içinde yaşadığımızı, gerek kamusal gerekse özel alana özgü ilişkilenmelerimizi bu eko-sistem içinde tecrübe ettiğimizi kabul etmiş durumdayız. Bu yeni eko-sistemde çevrim içi ve çevrim dışı yaşantılarımız arasında keskin ayrımların ortadan kalktığını, çeşitli yeni medya uygulamalarının çevrim dışı ilişkilerimiz ve deneyimlerimiz üzerinde farklı etkiler yarattığını, toplumsallaşma biçimlerimizin değiştiğini ve tanıdıklarımızla olan ilişkilerimizin ister akıllı cep telefonu ister tablet ekranı dolayımıyla olsun ağ üzerinde bir akış ve süreklilik kazandığını söyleyebiliriz. Sosyal medya araştırmacısı danah boyd’un deyişiyle yeni medya ortamları tarafından oluşturulan “ağlaşmış kamu” içinde yaşamaktayız.

Yazının tamamını Al Jazeera sitesinden okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.